also available in English…>>.. English text also available

collega van golf nation schrijft over 365 Days of Golf

 

Meteen na het uitbrengen van ons persbericht over onze bijzonder project heeft de golf webstie Golf Nation er een artikel over gepubliceerd.

Gebruik makend van de foto die we hadden meegestuurd, was ik voorpagina nieuws van deze immense site. De reacties waren goed. Een goede start voor meer publiciteit en bezoekers naar deze site.

Wij danken onze collega van Golf Nation natuurlijk van harte.